Home

WIA / WGA
Wat is de wet WIA?
De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de opvolger van de WAO (wet op de Arbeids-ongeschiktheidsverzekering). Centraal staat hoeveel iemand kan blijven werken naast zijn of haar arbeids-ongeschiktheid. Hierop wordt gebaseerd of iemand een uitkering krijgt, en hoeveel.

Get Adobe Flash player

Wanneer start de WIA?
Wanneer iemand ziek, en dus arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt de werkgever de eerste twee jaren het loon door. Daarna komt de arbeidsongeschikte werknemer in de WIA. Dit begint met een keuring door het UWV.

De WIA onderscheidt drie groepen arbeidsongeschikten

  • Minder dan 35 procent arbeidsongeschikt
    Een werknemer die volgens het UWV minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op een WIA-uitkering. Deze werknemer blijft in principe gewoon in dienst bij de werkgever. Bijvoorbeeld in een aangepaste functie of met een aangepaste werkplek. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan kan de werkgever na 2 jaar een ontslagvergunning aanvragen en gaan de regels van de Werkloosheidswet of de Wet werk en bijstand gelden.

  • 35 tot 80% arbeidsongeschikt: WGA
    Een werknemer die volgens het UWV 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt is, krijgt een WGA-uitkering. Is een werknemer volgens het UWV 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt, maar is er kans op herstel binnen vijf jaar? Ook dan krijgt de werknemer een WGA-uitkering. WGA staat voor regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

  • 80% of meer arbeidsongeschikt: IVA
    Een werknemer die volgens het UWV blijvend 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt is, krijgt een IVA-uitkering. IVA staat voor regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.


Wat zijn de risico's van de WIA?

Naast dat arbeidsongeschiktheid erg ingrijpend en vervelend is voor zowel werknemer als werkgever, zijn er door de WIA ook risico's voor werkgevers en werknemers.
Niet alleen hebben beide de verplichting om zoveel mogelijk te doen om re-integratie voor elkaar te krijgen. Voor werknemers brengt de WIA ook een reƫel risico van ingrijpend inkomensverlies met zich mee. Helaas weten maar weinig mensen dit.

Wat zijn de oplossingen?
Inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid is niet altijd te voorkomen, maar wel voor een groot deel te beperken! Hiervoor zijn WIA-verzekeringen ontwikkeld.

Oplossingen voor werkgevers en werknemers
Er zijn oplossingen voor werknemers en voor werkgevers. Voor werknemers is het risico op inkomensverlies te verzekeren. Werkgevers kunnen dit goed regelen voor hun medewerkers. Ook kunnen werkgevers geld besparen door eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

De WIA is een ingewikkelde wet, met veel verschillende regelingen. Deze regelingen kunnen enorme gevolgen hebben voor de toekomstige inkomenspositie van werknemers. Laat u daarom goed voorlichten door een deskundige. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

De voordelen van Proactief
Direct contact


Gedetailleerde onderwerpen   Onze diensten Over Proactief
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve ongevallenverzekering
Collectieve zorgverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Verzuimverzekering
WGA Eigenrisicodrager verzekering
WGA Gat verzekering
WIA Excedent verzekering
Risico Analyse
U als ondernemer
Uw bedrijf
Uw personeel
Uw leden
Onze visie
Onze missie
Onze principes
Onze betrokkenheid
Downloads

Privacy beleid | Disclaimer