Home
Voordelen

De zaak draaiende houden
Als zelfstandig ondernemer kunt u het zich nauwelijks veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het wel en wee van het bedrijf is immers van u afhankelijk! Natuurlijk kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid negeren en de kleine hoekjes zoveel mogelijk uit de weg gaan. Maar áls u dan opeens niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte, verliest u ook nog eens uw inkomen. Dat voorkomt u door een fiscaal aantrekkelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Wat is verzekerd?
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u uw inkomen als u door arbeids-ongeschiktheid uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren. Uiteraard zijn er vele vormen van deze verzekering. U bepaalt welk percentage van uw huidige inkomen u wilt verzekeren. Onze adviseurs helpen u vakkundig bij het kiezen van de passende verzekeringsvorm. Daarbij kijken we naar financiële zekerheid, maar vooral ook naar preventie en re-integratie. Want het draait tenslotte om uw gezondheid en de continuïteit van uw onderneming.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
U gaat er vanuit dat u tot uw pensioen uw beroep kunt uitoefenen. Maar de kans bestaat dat u al eerder moet stoppen met werken, door ziekte of een ongeval. Eén op de vier Nederlanders raakt vroeg of laat geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het risico is dus aanzienlijk. Als zelfstandig ondernemer betekent dat simpelweg het wegvallen van uw inkomen. Zeker nu de WAZ, het publieke vangnet voor arbeidsongeschikte ondernemers, is vervallen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus eigenlijk onmisbaar voor ondernemers. Dan weet u in elk geval zeker dat u er niet of nauwelijks op achteruit gaat.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

De voordelen
- Oplossing die perfect aansluit op uw situatie.
- Ondersteuning bij re-integratie in het bedrijf.
- Zelf het verzekerde bedrag bepalen.
- Dekking en premie zelf te bepalen.
- Extra voordelen voor startende ondernemers.
- Fiscaal aantrekkelijk.

 

De voordelen van Proactief
Direct contact

Gedetailleerde onderwerpen   Onze diensten Over Proactief
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve ongevallenverzekering
Collectieve zorgverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Verzuimverzekering
WGA Eigenrisicodrager verzekering
WGA Gat verzekering
WIA Excedent verzekering
Risico Analyse
U als ondernemer
Uw bedrijf
Uw personeel
Uw leden
Onze visie
Onze missie
Onze principes
Onze betrokkenheid
Downloads

Privacy beleid | Disclaimer