Home

verzuimverzekering
Verzuimverzekering
Wat is een verzuimverzekering?
Als werkgever moet u het loon van een zieke medewerker tot maximaal twee jaar doorbetalen. U kunt dit risico afdekken met een ziekteverzuimverzekering.

Sluit u een ziekteverzuimverzekering af? Dan krijgt u ook hulp bij re-integratie. Re-integratie is de begeleiding bij de terugkeer naar werk. Ook krijgt u hulp bij het voorkomen van het verzuim. U kunt er zelfs voor kiezen een compleet arbopakket af te sluiten via de verzuimverzekeraar.

Wat is gedekt?
  • de loondoorbetalingsplicht die u hebt bij zieke werknemers. Afhankelijk van uw keuze is dit voor de loondoorbetaling van 1 of 2 ziektejaren.
  • U kunt ook werkgeverslasten meeverzekeren, dit kan tot 25% op de loonsom. U kunt in totaal maximaal 125.000 euro per werknemer verzekeren.
  • Als een van uw medewerkers overlijdt, dekt deze verzekering de wettelijke loonuitkering aan de nabestaanden (partner en minderjarige kinderen).

Er zijn twee verschillende soorten ziekteverzuimverzekeringen:
  • Conventioneel: deze verzekering dekt de verzuimkosten voor elke zieke medewerker voor zover de ziekte langer duurt dan de eigen-risicoperiode. U kiest zelf hoelang de periode van het eigen risico is.
  • Stop Loss: deze verzekering dekt de jaarlijkse verzuimkosten die boven de normaal te verwachten kosten uitstijgen. Deze normaal te verwachten kosten vormen uw eigen risico.

Meer informatie
Hebt u interesse in een ziekteverzuimverzekering? Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag persoonlijk advies.

De voordelen van Proactief
Direct contact


Gedetailleerde onderwerpen   Onze diensten Over Proactief
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve ongevallenverzekering
Collectieve zorgverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Verzuimverzekering
WGA Eigenrisicodrager verzekering
WGA Gat verzekering
WIA Excedent verzekering
Risico Analyse
U als ondernemer
Uw bedrijf
Uw personeel
Uw leden
Onze visie
Onze missie
Onze principes
Onze betrokkenheid
Downloads

Privacy beleid | Disclaimer