Home

arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Op 1 augustus 2004 is de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) afgeschaft. Wordt u arbeidsongeschikt als zelfstandige? Dan bent u dus niet meer verzekerd. U krijgt geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Uw inkomen kan dan fors achteruit gaan. U kunt zelfs in de bijstand terechtkomen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ("AOV") kunt u zich verzekeren tegen dit risico.

Ruime dekking
De meeste verzekeraars bieden ruime keuze in dekking. Zo kunt u de verzekering kiezen die bij u past. U kiest zelf hoe u het risico van arbeidsongeschiktheid wilt verzekeren. Tip: kies een verzekering  die uitgaat van arbeidsgeschiktheid voor uw eigen beroep. Dit is gunstig voor u. Bij het vast stellen of u arbeidsongeschikt bent wordt dan gekeken of u kunt werken in uw eigen beroep. Er wordt dan niet gekeken of u ook ander passend werk zou kunnen doen.

Geen onnodig risico
Maar liefst 1 op de 10 ondernemers wordt arbeidsongeschikt. Als u zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid, loopt u geen onnodig risico. Wij adviseren u graag aan de hand van uw wensen en de diverse mogelijkheden. Daarmee kunnen wij u veel zorg en werk uit handen nemen. Bovendien krijgt u de verzekering die bij u past.

Wat zijn de voordelen?
  • Ruime keuze in dekking.
  • Beroepsarbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de verzekeraar uitgaat van arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Hierdoor hebt u eerder recht op een uitkering.
  • Aantrekkelijke aanvangskorting. Als u de verzekering voor het eerst en voor drie jaar afsluit, krijgt u korting.
  • No-claimregeling. Vanaf het moment dat u drie jaar lang geen schade claimt, bouwt u korting op de premie op.
  • Verhogingsrecht. Hierbij kunt u eenmaal per drie jaar het verzekerde bedrag verhogen (maximaal 25 procent), zonder dat u hiervoor medische gegevens hoeft aan te leveren.
  • Hulp bij re-integratie. Dit betekent: u kunt deskundige hulp krijgen bij het herstel en het zoeken naar (passend) werk. De verzekeraar heeft hiervoor contracten met deskundige zorgverleners.
  • Premierestitutie als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent. Dit betekent dat de verzekeraar de premie terugbetaalt vanaf het moment dat u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent.
  • Eenmaal per drie jaar gratis medisch of arbeidsdeskundig onderzoek. Hierbij wordt onderzocht wat u kunt doen om te voorkomen dat u arbeidsongeschikt wordt.
  • Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van de re-integratiedienstverlening van de verzekeraar.

Wat is gedekt?
Raakt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een maandelijkse uitkering. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de re-integratiediensten van de verzekeraar. Dit betekent dat deskundige zorgverleners u helpen bij het herstel en het zoeken naar (passend) werk.

Meer informatie
Hebt u interesse in een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen? Wij geven u graag deskundig en persoonlijk advies. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

De voordelen van Proactief
Direct contact


Gedetailleerde onderwerpen   Onze diensten Over Proactief
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve ongevallenverzekering
Collectieve zorgverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Verzuimverzekering
WGA Eigenrisicodrager verzekering
WGA Gat verzekering
WIA Excedent verzekering
Risico Analyse
U als ondernemer
Uw bedrijf
Uw personeel
Uw leden
Onze visie
Onze missie
Onze principes
Onze betrokkenheid
Downloads

Privacy beleid | Disclaimer